sản phẩm kinh tế KAISHAN

 

máy nén khí trục vít dòng BK

Image Box text

 

máy nén khí trục vít biến tần nam chân vĩnh cửu dòng BMVF

Image Box text

                                                                            sản phẩm hàng chuẩn KAISHAN

 

máy nén khí trục vít dòng LG

Image Box text

 

máy nén khí trục vít biến tần nam chân vĩnh cửu dòng PMVFQ

Image Box text

                                                                            sản phẩm cao cấp KAISHAN

 

máy nén khí trục vít dòng JN

Image Box text

 

máy nén khí trục vít 2 đầu nén biến tần nam chân vĩnh cửu dòng PMVF

Image Box text

lắp đặp thiết bị và khách hàng

 

     nhà máy Sakurai Vietnam Co.Ltd 

công ty TNHH thái thông 

nhà máy túi nhực hà nội