Nhà máy điện địa nhiệt kaishanTurawell của Hungary thu hút du khách từ khắp châu Âu

    Kaishan nằm ở Hungary, dự án trạm năng lượng địa nhiệt Turawell đã ở trong tình trạng tốt kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2017. Sau khi chạy thử và phát điện lưới, thời gian hoạt động cao tới 96%. Là nhà máy điện địa nhiệt đầu tiên ở châu Âu, nhà máy địa nhiệt Turawell đã thu hút du khách từ khắp châu Âu. Hình ảnh này cho thấy nhiệm vụ Quỹ Thiên nhiên Toàn cầu (WWF) tại địa điểm dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *