Tổng thống Iceland gặp Tổng giám đốc Cao Kejian

Vào ngày 27 tháng 4, Tổng giám đốc Cao Kejian đã đến thăm Tổng thống Iceland và chụp ảnh chung với Tổng thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *