Nhà máy điện mô-đun đầu tiên ở Kaishan đã được chế tạo và lắp đặt thành công.

     May 21, các dự án điện cao Giang Tô Chengxing cài đặt thành công các đơn vị đầu tiên được hoàn thành, đánh dấu thiết kế mô-đun đầu tiên của người tiên phong – sản xuất – Dự án nhà máy điện ORC đã được cài đặt thành công.         Jiangyin Cheng vật liệu […]